RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ DEVAMI »

RİSK ANALİZİ NEDİR

RİSK ANALİZİ NEDİR DEVAMI »

RİSK ANALİZİ ANKARA

RİSK ANALİZİ ANKARA DEVAMI »

 

RİSK ANALİZİ YENİLEME SÜRESİ

RİSK ANALİZİ YENİLEME SÜRESİ

 İş Sağlığı ve Güvenliği açısından bir işletmede yapılmış olan Risk Analizi Çalışmaları için ilgili yönetmelik gereği risk analizi yenilemesi gerektiren durumlar ve zaman kriteri bulunmaktadır. Bu durum işyerinde oluşan değişiklilerden kaynaklanması durumu şu şekilde açıklanmıştır.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk analizi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Bunun dışında işletmelerde her hangi bir değişiklik bulunmasa bile Risk Analizi işletmenin tehlike sınıfı doğrultusunda belirli tarih aralıklarında yenilenmesi gerekmektedir.

İşletme;

Çok Tehlikeli sınıfta ise risk analizi iki yılda bir yenilenir

Tehlikeli sınıfta ise  risk analizi dört yılda bir yenilenir

Az Tehlikeli sınıfta ise  risk analizi altı yılda bir yenilenir

Risk analizi yenilemesi için bu süreçler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olmakla birlikte bilinmesi gereken bir durumda şudur ki; 1 Temmuz 2014 Tarihi itibari ile tüm işletmeler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği İş sağlığı ve güvenliği hizmetine tabi bulunacağından dolayı işletmede görev alan iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi işletmede ki risk analizi yenilemesi için gerekli tüm süreçleri takip edecek ve risk analizi yapmak ve işletme içerisinde çalışan açısından oluşabilecek riskleri belirleyerek işveren tarafından gerekli önlemlerin , düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlayacaktır. Risk analizi çalışmaları işletme içerisinde yaşayan bir unsur olarak kendisini yenileyecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>